Hitta

Vaillant håller öppet

COVID-19: Vaillant förblir öppen

Vaillant tar COVID-19 (coronavirus) mycket seriöst

På Vaillant följer vi utvecklingen i den globala Corona-pandemin mycket noga och anpassar ständigt våra egna interna riktlinjer i enlighet med de nationella myndigheternas order och rekommendationer.

Vi finner det nödvändigt att skydda våra anställda och kunder mot en potentiell infektion med COVID-19, varför vi ber om din hjälp i detta.

Detta är en åtgärd för att säkerställa att vi även i framtiden kan upprätthålla erforderlig servicenivå på ditt värmesystem. Vi uppmuntrar dig att tillsammans med dig som kund säkerställa allas hälsa och upprätthålla driften av ditt värmetekniska system.

När vår anställd kommer till din adress, se till att:

  • Att personen som tar emot Vaillant-tekniker inte har smittats med eller har varit i kontakt med personer som har testat positivt för COVID-19 eller personer som inte har slutfört självkarantän efter att ha varit i länder som utsetts till högriskländer av den nationella myndigheten.
  • Desinfektion av dörrhandtag, ledstänger och andra greppåtgärder har utförts på vägen som tekniker måste transportera till serviceområdet.
  • Under arbetets utförande får andra personer än Vaillant-tekniker inte vara i samma rum som det arbete som utförs.
  • Det får inte finnas någon fysisk kontakt med Vaillant-tekniker i form av handskakningar eller liknande. Vi rekommenderar att alla personer som kommer i kontakt med en Vaillant-tekniker stannar på ett avstånd av min. 2 meter.
  • Kommunikation ska ske via telefon eller andra digitala kommunikationsverktyg.

Vi hoppas på din förståelse av våra försiktighetsåtgärder, som endast finns för att säkerställa vår service av ditt värmesystem, så att detta fungerar som avsett och ger värme och varmvatten under hela COVID-19-situationen.

På Vaillants vägnar

Per Stryhn, Nordisk Servicedirektör

Beställningar och leveranser

Vi kan ta emot varor och leverera ut varor, just nu har vi inga leveransproblem.

Försäljning, service och support

Du kan fortfarande komma i kontakt med försäljning- och serviceavdelning. Vi har bemanning på telefon mellan 08.00-16.30. Telefonnummer 040 – 803 30.

Servicebesök

Vi efterlever de hygieniska riktlinjer som är uppsatta, och uppmanar till att hålla distans vid servicebesöken.

Kurser och möten

Vi har ställt in alla kurser och möten på obestämd tid.

Har du fortfarande frågor?

Få professionell rådgivning och vägledning och svar på dina frågor