Hitta

Hållbarhet

Som ett framtidsorienterat, familjeföretag, accepterar vi ett särskilt ansvar för miljön, för våra medarbetare och för samhället. Vi tror att ekonomisk framgång, hållbar och lönsam tillväxt är intimt kopplade till ett engagemang för sociala och ekologiska standarder.

Hållbarhet inom Vaillant

För att leva upp till detta åtagande har vi paketerat vårt hållbarhetsarbete i det strategiska S.E.E.D.S program (Hållbarhet i Miljö, Medarbetare, Utveckling & Produkter och samhälle). Definitionen av dessa fokusområden är baserad på en omfattande förståelse för hållbarhet, som tar de viktigaste utmaningarna i vår kärnverksamhet i beaktande. Hållbarhetsledningen rapporterar direkt till koncernchefen.

För detaljerad information om hållbarhet inom Vaillant Group, se vår hållbarhetsredovisning eller se Vaillant Group.

Fler länkar:

Företagsprofil

Varumärke

Historia