Hitta

allSTOR exclusive, VPS 300/3-7 - VPS 2000/3-7

Varmvattenberedare, 300 - 2000 liter

  • Beredaren är förberedd för aquaFLOW exclusiv solvärmemodul och/eller varmvattenmodul
  • Lämplig för praktiskt taget alla värmelösningar för en- och flerfamiljshus
  • Platsbesparande lösning - 3 beredar i en
  • Skiktad tank för uppvärmning av bostäder samt varmvatten

Översikt

Skiktad tank för uppvärmning av bostäder och varmvatten, lämplig för praktiskt taget alla värmelösningar för en- och flerfamiljshus.

Optimal isolering minimerar värmeförluster

Vår varmvattenberedare utformning utnyttjar vår nyaste isoleringskonceptkoncept. Vanligtvis måste man räkna med en värmeförlust när varmvatten ska lagras, men våra behållare förlorar nästan ingen värmeenergi på grund. Vår nya, särskilt bra isolering.

Specifikationer

Specifikationer

VPS 300/3-7 VPS 500/3-7 VPS 800/3-7VPS 1000/3-7 VPS 1500/3-7 VPS 2000/3-7
Energimärke, varmvattenberedning (A+ till F)BBBBBB

Nedladdning