Hitta
Kontakta oss
Hitta återförsäljare

Energiberäkningsprogram HPST 2.0

 • Planering steg för steg
 • Integrerad simuleringsprogramvara
 • Integrerad simuleringsprogramvara

Planera ett värmepumpssystem - snabbt och enkelt

Med energiberäkningsprogrammet Heat Pump Sizing Tool (HPST 2.0) - Vaillants nya verktyg för beräkning av värmepumpar - blir hela planeringen av Vaillant-värmepumpar betydligt enklare.

Kalkylatorn för värmepumpen - steg för steg

Steg 1: Insamling av grundläggande uppgifter

För att starta projektet måste du ange de olika uppgifterna som kommer att användas för att dimensionera värmepumpen. Dessa uppgifter omfattar:

 • Placering för installation
 • Byggnadens värmebehov - antingen som ett direkt värde eller automatiskt beräknat via byggnadens klimatskärm.
 • Antal personer och deras behov av varmvatten
 • Värmekälla för värmepumpen

Steg 2: Förslag på lämpliga värmepumpssystem

Ingenting missas: baserat på de uppgifter som du har angett visas följande resultat:

 • Värmepumpen som uppfyller de specificerade kraven för produktion av värme och varmvatten perfekt.
 • Systemkomponenter, till exempel extra reservpannor, varmvattensbehållare och buffertankar.
 • Lämpliga tillbehör för installation och hydraulisk anslutning av värmesystemet.
 • Nödvändigt antal kontroller och sensorer.

Steg 3: Försäljningsrapport med fullständig materialförteckning

Resultatet blir en försäljningsrapport, utformad som en attraktiv broschyr och som säkert kommer att övertyga dina kunder om dina rekommendationer:

 • De årliga ekonomiska och miljömässiga besparingarna beräknas genom en dynamisk tidsbaserad simulering som jämförs med de modernaste gaseldade uppvärmningssystemen.
 • Detaljerad prissättning.
 • Fullständig materialförteckning för värmepumpsystemet.
 • Systemschema för installation.
 • Tillgång till handböcker och ErP-klistermärken på webbplatsen.

Ett övertygande försäljningsverktyg: simulering av värmepumpsystemet!

Ett övertygande försäljningsverktyg: simulering av värmepumpsystemet!

Inom ett år kommer du att se:

 • Värmepumpens energiförbrukning.
 • Värmeproduktion för uppvärmning och varmvatten.
 • Löpande kostnader.
 • Kostnads- och koldioxidbesparingar jämfört med gaskondenseringssystem.

Kom igång med HPST 2.0-Energiberäkningsprogram

Vaillants kalkylator för värmepumpar är uteslutande avsedd för Vaillants samarbetspartners. Du kan börja direkt genom att använda de inloggningsuppgifter som du använder för din professionella sida på webbplatsen.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller synpunkter om HPST 2.0-värmepumpsräknaren är du välkommen att kontakta oss:

Starta kalkylatorn för värmepumpen i webbläsaren

Vi erbjuder vår beräkningskalkylator HPST 2.0 för värmepumpar i en webbversion, så att du kan använda den på din dator eller surfplatta: