Hitta
Kontakta oss
Hitta din Vaillant-partner

Värmepumpar från Vaillant:

På nya vägar är det bäst med en pålitlig partner.

Kontakt: Vaillant-expert

Hållbara uppvärmningssystem: långvarigt värde för din verksamhet

Värmepumpar är ett attraktivt affärsområde av många olika skäl. De är framtidssäkrade och efterfrågade eftersom många vill ha effektiva, miljövänliga uppvärmningslösningar.

Värmepumpar har en enorm potential som du kan dra nytta av genom att bli en av Vaillants samarbetspartners. Vi erbjuder dig:

 • Över 140 års erfarenhet
 • Skräddarsydd service gör att du snabbt blir expert och hjälper dig med planering, inköp och installation
 • Ett produktsortiment för alla behov, från nybyggnation till renoveringsprojekt, och från enfamiljshus till kommersiella fastigheter

Följ med på framtidens uppvärmningsteknik och hitta svar på dina frågor på Vaillant.

Kontakt: Vaillant-expert

Värm upp på samma sätt som du kyler ner: så funkar tekniken

Kylskåpsprincipen

Värmepumpen arbetar enligt samma princip som ett kylskåp. Medan ett kylskåp överför värme från insidan till omgivningen transporterar värmepumpar värme från utsidan till insidan. Vaillant värmepumpar kyler också ner byggnaden under sommaren enligt omvänd princip.

Obegränsad termisk energi

En värmepump använder energi från solen som lagras i jorden, grundvattnet och luften. Denna termiska energi är tillgänglig i obegränsade mängder även under den kallare säsongen, helt gratis. Men i synnerhet under tiden på året då uppvärmning behövs är temperaturen alldeles för låg för att den ska kunna användas direkt.

Fyra steg och fyra huvudkomponenter

Värmepumptekniken omfattar fyra steg och fyra huvudkomponenter: förångare, kompressor, kondensor och expansionsventil. Dessa komponenter är anslutna i ett stängt kretssystem där ett köldmedium cirkulerar vid en mycket låg kokpunkt.

Steg 1: samla in värme från omgivningen

 • Energi överförs från omgivningen till förångaren
 • Köldmediet i värmepumpen är kallare än omgivningen
 • Värmen i omgivningsluften gör att köldmediet förångas

Steg 2: öka temperaturen

 • Trycket i det gasformiga köldmediet ökar i kompressorn
 • Temperaturen ökar till en nivå som kan användas för uppvärmning

Steg 3: värme överförs till husets värmesystem

 • Temperaturen är nu så hög att den kan användas för uppvärmning
 • I kondensorn överförs värmen från det gasformiga köldmediet till värmesystemet
 • Köldmediet blir kallare och kondenserar

Steg 4: köldmediet expanderar

 • Köldmediet är fortfarande under tryck
 • Detta tryck reduceras via en expansionsventil och köldmediet kyls av ordentligt
 • Det gasformiga köldmediet är nu kallare än omgivningen igen och kan samla in termisk energi från utsidan
 • Cykeln börjar på nytt

Vilka värmepumpar passar var?

Vaillant värmepumpar för alla användningsområden

Från nybyggnation till moderniseringsprojekt. Vårt sortiment med värmepumpar passar för:

 • Olika energikällor – vatten, mark och luft
 • Olika storlekar och prestandaklasser – från 3 kW för lågenergihus och 46 kW för renoverade flerfamiljshus till 130 kW för stora fastigheter (flexoTHERM seriekopplade med upp till 7 enheter)
 • Nybyggnation, renoverade befintliga fastigheter, golvvärme och element
 • Komfort för uppvärmning och varmvatten, nedkylning och ventilation

Vi har även ett omfattande utbud av tillbehör och tillval för värmepumpar, så att du exempelvis kan kombinera en värmepump med ett solpanelsystem. Det innebär att du alltid har flexibiliteten som krävs för att uppfylla dina kunders specifika krav.

ProduktVärmepumpkällaLämplig förLevererarEnergieffektivitetsmärkning uppvärmningVarmvattenberedningEnergieffektivitetsmärkning varmvatten
flexoTHERM exclusive
Green iQ
Luft/vatten
Vatten/vatten
Saltlösning/vatten
Enfamiljshus
Flerfamiljshus
Uppvärmning
Varmvatten
Kylning
A++Upp till 8 personerBeroende på varmvattentank
flexoCOMPACT exclusive
Green iQ
Luft/vatten
Vatten/vatten
Saltlösning/vatten
EnfamiljshusUppvärmning
Varmvatten
Kylning
A++Upp till 5 personerA
recoCOMPACT exclusive
Green iQ
Luft/vattenEnfamiljshusUppvärmning av varmvatten
Kylande ventilation
A++Upp till 5 personerA
aroTHERM plusLuft/vattenEnfamiljshusUppvärmning
Varmvatten
Kylning
A++Upp till 6 personerBeroende på varmvattentank
geoTHERMSaltlösning/vattenEnfamiljshus
Flerfamiljshus
Uppvärmning
Varmvatten
Kylning
A++Upp till 12 personerBeroende på varmvattentank

Värmepumpar i nya byggnader

Värmesystem är lämpliga för nya enfamiljshus eller flerfamiljshus, som ofta har golvvärme eftersom det är mer effektivt.

I de flesta delar av Europa är värmepumpar en kostnadseffektiv, framtidssäkrad lösning för flerfamiljshus. Vaillant har ett brett utbud av värmepumpslösningar, från luft/vatten-sortimentet till saltlösning/vatten-värmepumpar till flexibla värmekällor.

De kan alla seriekopplas, oavsett luft/vatten, saltlösning/vatten eller vatten/vatten. Det gör dem till den perfekta lösningen för flerfamiljshus.

Vaillant erbjuder också en saltlösning/vatten-värmepump med en utgående effekt på endast 3 kW för lågenergihus eller passivhus. Detta alternativ är perfekt för enfamiljshus och den kompakta vägmonterade värmepumpen är även lämplig för decentraliserad uppvärmning i både nya och renoverade flerfamiljshus.

Värmepumpar i renoveringsprojekt

Att använda värmepumpar i befintliga byggnader kan också vara ett effektivt och praktiskt alternativ att hantera energiförbrukningen. I allmänhet gäller att ju mer omfattande renoveringsprojektet är, desto mer lönsamt blir det att använda en värmepump.

Praktiska tips för arbetet:

Byggnadens isolering

Byggnadens isolering ska kontrolleras på förhand. Ju bättre isolering byggnaden har, desto mer effektiv blir driften av värmepumpen.

Låg flödestemperatur

Värmepumpar fungerar bäst om flödestemperaturen är låg. Men Vaillant kan erbjuda lämpliga produkter för flödestemperaturer på upp till 65 °C.

Alternativ lösning för byggnader med dålig isolering och uppvärmning via element:

Om din kunds byggnad är gammal, dåligt isolerad och värms upp via element kan du använda våra beprövade kondenserade gaspannor eller oljepannor. Tack vare sofistikerad teknik tar dessa system vara på resurserna och är miljövänliga trots användning av fossilt bränsle.

Utöka värmepumpssystemet

Alla värmepumpar från Vaillant kan utökas efter önskemål. Ett omfattande utbud av tillbehör för värmepumpar och olika systemkomponenter finns tillgängliga i detta syfte. Det ger dig oändliga möjligheter för installation av komplexa system utan problem med gränssnittet. Alla komponenter är modulära och helt kompatibla, du kan erbjuda dina kunder kompletta lösningar och spara tid när du gör kostnadsberäkningar och konfigurerar system.

Vaillant tillbehör för värmepumpar

 • Hydrauliska grupper för system med enskild krets eller flera kretsar
 • Anslutningstillbehör
 • Styrteknik
 • Fläktkonvektorer

Vaillant systemkomponenter för värmepumpar

 • Tankar på 200–500 l och bufferttankar på 18–1 500 l
 • Solvärmesystem
 • Fotovoltaiskt system tillsammans med batteriförvaring
 • Ventilationssystem – centrala och decentrala
 • Gas- eller oljepannor för renoveringsprojekt

En för alla

En annan utmärkande egenskap hos lösningen från Vaillant är att hela systemet kan manövreras med bara ett styrsystem – multiMATIC 700. Alla parametrar kan ställas in via detta enda styrsystem, med hjälp av installationsassistenten. Dina kunder kan också manövrera systemet med en app.

Läs mer om våra modulära, utökningsbara styrsystem med eBUS-gränssnitt.

Grundläggande expertis: utnyttja värmekällorna på rätt sätt

Använd olika värmekällor med intelligent teknik

Luft/vatten-värmepumpar

Luft/vatten-värmepumpar använder värmen i omgivningsluften och kan befinna sig i värmepumpsläge även vid en utomhustemperatur på ner till −22 °C. De är mycket enkla att installera eftersom de bara behöver en lämplig plats för utomhusenheten. Detta gör luft/vatten-värmepumpar till det perfekta valet för modernisering av befintliga värmesystem. De är också lätta att utöka – med fotovoltaiska moduler eller en gaspanna, exempelvis. Ett aktivt kylningsläge gör hemmet behagligt på sommaren också. Detta gör de genom att kyla ner vattnet i golvvärmsystemet eller det vägghängda värmesystemet, vilket reducerar temperaturen på inomhusluften.

Vatten/vatten-värmepumpar

Vatten/vatten-värmepumpar

Vatten/vatten-värmepumpar använder grundvattnet utan att avbryta den naturliga vattenkretsen. Vid behov kan även befintliga brunnar användas.

Saltlösning/vatten-värmepumpar

Saltlösning/vatten-värmepumpar genererar energi med en marksond eller en horisontell insamlare, beroende på markens sammansättning och fastighetens storlek. Marksonder installeras vertikalt i ett borrat hål med ett djup på upp till 100 m, medan horisontella insamlare installeras med ett djup på 1,20 till 1,50 m.

Flexibel användning av valfri värmekälla

Standardversionerna av vår flexoTHERM exclusiveoch flexoCOMPACT exclusive värmepumpar är saltlösning/vatten-värmepumpar. De kan dock enkelt ändras med extra moduler. Modulen aroCOLLECT förvandlar dem till luft/vatten-värmepumpar.

Planera en värmepump i 7 steg

1. Fastighetstyp:

Värmepumpar är lämpliga för både nybyggnation och befintliga fastigheter, så länge de kombineras med rätt värmesystem – helst en med låg flödestemperatur.

När du planerar ett renoveringsprojekt är det viktigt att kontrollera i förväg om en värmepump är lönsamt i det specifika fallet.

2. Utgående värmeeffekt:

Det är viktigt att kontrollera hur den utgående värmeeffekten kommer att överföras: kommer systemet att använda golvvärme vid 40 °C/30 °C eller element vid 60 °C/40 °C? I många fall – särskilt vid renovering – kan det vara bra att överväga en hybridlösning med befintlig olje- eller gaspanna.

3. Utgående kylningseffekt:

Alla värmepumpar från Vaillant har aktiv kylning. Saltlösning/vatten- och vatten/vatten-värmepumpar kan också användas för passiv kylning (LINK). Det är viktigt att komma ihåg att de endast kan reducera temperaturen med 2–3 °C. Om kraftigare kylning krävs, t.ex. i sovrummet, måste detta planeras separat.

4. Varmvattenbehov:

Varmvattenbehovet ska tas med i beräkningen på samma sätt som för konventionella värmesystem, dvs. baserat på antal personer. Se till att välja tankar som är kompatibla med värmepumpar

5. Val av värmekälla:

När värmesystemet och kraven har fastställts är det dags att välja vilken värmekälla som värmepumpen ska använda. Ibland behövs ett godkännande för att använda värme som lagras i vatten eller i marken. Vid användning av luft som värmekälla måste kraven på bullernivå beaktas.

6. Planera installationen:

Nu är det dags att välja specifika produkter. Med Vaillant kan du välja genomtänkta, omfattande lösningar. Du kan också välja bland ett stort urval av tillbehör för säker, snabb installation. Vid denna tidpunkt är det viktigt att planera i detalj hur systemet ska installeras.

7. Integrera ett fotovoltaiskt system:

Många kunder vill gärna komplettera sitt nya system med fotovoltaik. Denna kombination reducerar elräkningen. Alla värmepumpar från Vaillant är redo för ett fotovoltaiskt system.

Om du följer dessa 7 steg kommer du att kunna installera ditt system på rätt sätt. För mer information, se våra planeringsdokument.

Luft/vatten-värmepumpar: tyst drift är ett måste

Luft/vatten-värmepumpar och bullernivå – ett känsligt ämne

Bullerutsläpp är ett känsligt ämne, särskilt när det gäller luft/vatten-värmepumpar. Med detta i åtanke kan det vara en bra idé att ta en närmare titt på ljudet. Men om du vill hoppa direkt till hur vi reducerar bullernivån, klicka här.

Ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå

I allmänhet skiljer man mellan ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå. Ljudeffektnivån påverkas inte av omgivningen, vilket gör att du kan jämföra olika produkter på marknaden. I vissa fall är ljudeffektnivån en del av EU:s energimärkning.

Ljudtrycksnivån handlar om tryckvariationer i luften. Siffran påverkas av ljudeffektnivån, avståndet från ljudkällan och omgivningen, t.ex. reflekterande föremål. I de flesta EU-länder tas ljudtrycksnivån med i beräkningen vid fastställandet av gränserna vid en viss plats eller framför ett fönster på ett närliggande hus.

Det är viktigt att veta att även om båda värden – ljudeffektnivå och ljudtrycksnivå – uttrycks i dB(A) så innebär de inte samma sak och kan inte jämföras direkt med varandra. Om du konverterar den ena siffran till den andra får du en skillnad på ca 8 dB mellan ljudeffektnivån och ljudtrycksnivån vid ett avstånd på 1 m (t.ex. ljudeffektnivå 60 dB(A), ljudtrycksnivå 52 dB(A). Om du vill jämföra ljudnivåer måste du se noga på vad du jämför:

 • Ljudtrycksnivån eller ljudeffektnivån?
 • Vid vilket avstånd eller under vilka villkor (öppet utrymme, framför en vägg osv.) har ljudtrycksnivån fastställts?
 • Finns det någon information om driftparametrarna (dellast, fullast osv.)?
 • Alla dessa faktorer påverkar resultatet i hög grad.

Ljudets fortplantning

Ljud minskar när du flyttar dig längre ifrån ljudkällan. Om avståndet dubblas minskar ljudet med 6 dB (med konstant fortplantning). Med andra ord, om ljudtrycksnivån är 39 dB(A) 1 m från värmepumpen är det endast 33 dB(A) på 2 m avstånd. Därför kan även små skillnader på 3 dB i ljudtrycksnivån påverka det avstånd som krävs från en närliggande fastighet. Om den sänks med 10 dB(A) kommer ljudet att låta hälften så högt.

Vaillant levererar värmepumpar som arbetar tyst redan från början. Följande schema visar ljudemissionen hos luft/vatten-värmepumpar vid ett avstånd på 3 m inklusive kända jämförelsevärden.

Energimärkningsvärden vs. drift med full effekt – rätt avstånd är avgörande

Specifikationerna för värmepumpars ljudnivå kan vara missvisande på grund av olika standarder. Energimärkningsetiketten refererar till ljudeffektnivån A7/W55 på utomhusenheten. Detta är dock inte den maximala ljudemissionen. Därför är det viktigt att beräkna avståndet till grannens hus när det gäller utomhusenhetens maximala ljudemission.

Det största hindret i installationsområdet är det tyska förordningen TA Lärm. Begränsningen på natten i ett bostadsområde är 35 dB (A) vid grannens fönster. Beroende på avstånd, omgivning och storlek måste motsvarande avstånd mellan värmepump och närliggande fastighet hållas. Alla värmepumpar från Vaillant har ett tyst läge för att arbeta ännu tystare under natten. Följande schema visar minsta avstånd.

Rätt installationsplats är avgörande – det är upp till dig

När du planerar och installerar en värmepump är det avgörande att säkerställa att ljudet den genererar kan klinga av fritt. Ljud reflekteras om det träffar ett hinder, som t.ex. en vägg, vilket gör det starkare. Av denna anledning kan en väl vald installationsplats göra att du kan installera våra luft/vatten-värmepumpar utan problem, även i tätbefolkade områden

Krav och assistans

Värmefaktor och årsvärmefaktor

Värmefaktor (coefficient of performance, COP)

De flesta värmepumparna från Vaillant uppnår en mycket hög värmefaktor (COP) eftersom alla deras komponenter arbetar i perfekt harmoni. COP visar förhållandet mellan värmeeffekt och strömförbrukning. Det beräknas på ett standardiserat sätt i laboratoriemiljö. Värmefaktorn gör det möjligt att jämföra värmepumpar.

Total årsvärmefaktor (seasonal performance factor, SPF)

När du planerar ett system behöver du granska hur det kommer att prestera genom året. Med den totala årsvärmefaktorn (SPF) kan du göra det. Den visar det faktiska förhållandet mellan värmen som avges från ett system och dess strömförbrukning. SPF omfattar både den elektricitet som behövs för pumpar och styrsystem, samt olika faktorer som påverkar, som det lokala klimatet eller värmekällans temperatur. Den totala årsvärmefaktorn (SPF) är genomsnittet av alla COP-siffror som uppstår under loppet av ett år.

På Vaillant-sättet: 4 steg till att bli en expert

1. Genom att besöka denna webbsida har du redan tagit det första steget – men vi har mer att erbjuda..

2. Vi utför regelbundet utbildning av våra Vaillant Partners. Allt för att ni ska ha förutsättningar till att förse era kunder med den lösning som passar bäst.

3. Låt din Vaillant-försäljningsrepresentant guida dig genom planering, installation och idrifttagning av din första värmepump.

4. Vårt nätbaserade dimensioneringsprogram hjälper dig att beräkna storleken på anläggningen och planeringsverktygen gör det enklare att komma igång

Vill du komma i kontakt med oss direkt? Klicka på länken och lämna dina kontaktuppgifter så ringer vi upp dig.

Kontakt: Vaillant-expert

Verktyg för en framgångsrik planering

BIM = Building Information Modelling

BIM står för building information modelling, som är en planeringsmetod baserat på en visuell 3D-modell som innehåller intelligent information om alla komponenter som används i modellen. Genom byggnadens livslängd ska denna modell fungera som en central informationskälla för alla intressenter som behöver teknisk information.

CAD-data i 2D och 3D

CAD plug-in är en utvidgningsmodul för de flesta standard-CAD-programvarulösningar, så att ingen ytterligare programvara krävs. Den fungerar med alla standard-CAD-system. Ladda ner önskad produktinformation direkt till ditt utkast, i antingen 2D eller 3D och spara värdefull tid.

Så stöder vi din försäljningsframgång

Vi hjälper dig att sälja Vaillant-värmepumpar. Vi gör det enkelt för dig att förklara deras fördelar på ett sätt som är lätt att förstå. Ladda ner ditt försäljningsmaterial här.

Alla värmepumpsbroschyrer

Över 140 års erfarenhet hjälper dig till framgång

Över 140 års erfarenhet av värmeteknik och 40 års erfarenhet av värmepumpar. Vår kunskap pumpas runt miljoner gånger varje dag i våra kunders hem. Fråga en av våra experter för mer information. Ingen vet mer om värmepumpar än de som utvecklar dem.

Kontakt: Vaillant-expert

Support för underhåll och reparation

Vår Supportavdelning finns tillgänglig för er och vårt reservdelslager är alltid välfyllt för snabba åtgärder vid driftstopp.