Hitta

auroFLOW exclusiv, VPM 20/2 S;VPM 60/2 S

Solvärmestation

  • Kan installeras i kaskad
  • Snabb och enkel installation

Översikt

Den nya solvärmestationen fördelar på ett intelligent sät energin från solvärmen, till respektive den översta och den nedersta delen av multitanken. Injusteringen av solvärmesystemet sker via den upplysta displayen, som också har en grafisk bild av solutbytet.

auroFLOW exclusiv kan monteras direkt på den nya allSTOR exclusiv eller på väggen vid kaskad lösningar.

Relaterade produkter

Relaterade produkter

allSTOR exclusive, VPS 300/3-7 - VPS 2000/3-7

  • Beredaren är förberedd för aquaFLOW exclusiv solvärmemodul och/eller varmvattenmodul
  • Lämplig för praktiskt taget alla värmelösningar för en- och flerfamiljshus
  • Platsbesparande lösning - 3 beredar i en
  • Skiktad tank för uppvärmning av bostäder samt varmvatten

Nedladdning