Solvärmesystem och solfångare

1 - 2 av 2 resultat

auroTHERM plus

Plana solfångare

  • 2,51 m2 solfångaryta
  • Möjlighet for vertikal eller horisontell montering
  • Kan även monteras infällt i taket

auroCOMPACT

Kondenserande gaspanna med en solvärmeberedare på 190 liter i en enhet

  • Drainback solvärmesystem
  • Alla komponenter integrerade: Gaspanna, frekvensstyrd lågenergipump, expansionskärl på 15 liter och varmvattenberedare.
  • Upptill 2 solfångare för varmvatten

1 - 2 av 2 resultat