Hitta

Service och underhåll

Dagens apparater är så tekniskt avancerade att det är svårt för en lekman att avgöra om allt fungerar som det ska. Vi rekommenderar att du tecknar ett underhållsavtal för din Vaillant produkt, det tjänar du på!

Mest rutinerade serviceföretagen för värmepumpar och gaspannor

Vaillant Group Gaseres AB är en av de mest rutinerade serviceföretagen i Sverige när det gäller värmesystem för såväl värmepumpar som gas.

Vi utför service och underhåll på de produkter vi säljer. Under normala fall ingår ett garantibesök för att se till att apparaten är felfri när garanti utgår. Dagens apparater är så tekniskt avancerade att det är svårt för en lekman att avgöra om allt fungerar som det ska.

Vi rekommenderar att du tecknar ett underhållsavtal för din Vaillant produkt, det tjänar du på!

Kontakta din installatör eller oss på 040-803 30 för att få ett avtalsförslag!

Vaillant utför service och underhåll