Hitta

ErP/ELD - Miljövänligare värme och varmvatten

Nya EU-regler visar vägen till en grönare framtid. Vaillant hjälper dig att nå dit.

Den 26 September 2015 inträder nya EU-regler som gäller för apparater för uppvärmning och varmvattenberedning som installeras efter detta datum. ErP-direktivet (energirelaterade produkter) ställer juridiskt bindande krav på energieffektivitet och utsläpp.

ErP-direktivet kräver att produkterna märks med information om effektivitet och effekt. Detta gör att du kan välja den bästa värme- och varmvattenlösningen för ditt hem.

Liksom de varumärken som du känner från hushållsapparater som tvättmaskiner och kylskåp, kommer värmesystem i framtiden också klassificeras från G till A ++

Vaillant har länge legat i framkant med energieffektiva värmelösningar och våra produkter lever naturligt upp till det nya EU-direktivet.

Vaillant och ErP direktivet

Energieffektiva lösningar är framtiden för ditt hem

För Vaillant är hållbarhet kärnan i allt vi gör. Vi stöder till fullo ErP direktivet och EU: s insatser för att främja hållbar utveckling och bättre utnyttjande av energi. Vaillant har både teknisk kompetens och miljövänlig strategi som kan bidra till att uppnå dessa mål. Vaillant upp ett 10-årigt mål som innebar att minska CO₂-utsläppen med 25% av vår tillverkningsprocess och förbättra energieffektiviteten och minska vattenförbrukningen och avfall med 20%.

Vaillant kommer också att hjälpa dig att förbättra hållbarheten i ditt hem om du är på väg att bygga ett nytt hus, renovera ett gammalt hus eller bara vill uppgradera eller byta ut ditt befintliga värmesystem.

För att förbättra effektiviteten ytterligare, på till exempel en gaspanna, kan du för att göra den ännu mer effektiv och med högre energimärkning, kombinera med teknik för förnybar energi, såsom värmepumpar och solpaneler för att skapa en verkligt hållbar uppvärmning

Din Certifierade Vaillant återförsäljare kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för dig. Vaillant erbjuder ett brett sortiment av kondenserande gaspannor och förnybara energilösningar (som värmepumpar och solfångare) med ett omfattande sortiment av tillbehör som kan kombineras på ett intelligent sätt med varandra. Och du kan vara säker på att din lösning inte bara uppfyller ErP direktivet, utan har också en toppplacerad energimärkning.

Effektivitet handlar inte bara om miljön och att uppfylla direktiven. När du får ett nytt energieffektivt Vaillant värmesystem installerat, drar du också nytta av maximal värme och varmvattenkomfort - och på samma gång sparar du också pengar på uppvärmningskostnader och miljö.