Hitta

Hur olika tekniker fungerar

Solvärme

Ett solvärmesystem använder solens energi för att värma varmvatten och ge extra värme till värmesystemet. Med en Vaillant solvärmeanläggning minskar du energiförbrukningen, sänker uppvärmningskostnaderna och skonar miljön.

Reglerutrustningar

En modern reglerutrustning säkerställer energieffektivitet, komfort och bekvämlighet. En smart reglerutrustning säkerställer därför att energin används på det effektivaste sättet.

Varmvattenberedare

En rätt dimensionerad varmvattenberedare säkerställer rätt komfort på varmvattnet oavsett vilken värmekälla du väljer för att värma varmvattenberedaren. Våra varmvattenberedare används med fördel tillsammans med våra värmepumpar, solfångare eller gaspannor.