Hur olika tekniker fungerar

Kondenserande gaspannor

Den moderna kondenserande gasteknologin utvinner den extra energin som finns i rökgaserna. Kondenserande pannor har därför en högre verkningsgrad och lägre utsläpp än konventionella pannor. Den kondenserande teknologin lämpar sig därför väldigt bra för värme- och varmvatten uppvärmning.

Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpar använder sig av den lagarade solenergin som finns i naturen för att förse din fastighet med värme och varmvatten. Det gör värmepumparna till en av de mest effektiva, ekonomiska och miljövänliga uppvärmnings alternativ som finns idag.

Solvärme

Ett solvärmesystem använder solens energi för att värma varmvatten och ge extra värme till värmesystemet. Med en Vaillant solvärmeanläggning minskar du energiförbrukningen, sänker uppvärmningskostnaderna och skonar miljön.

Reglerutrustningar

En modern reglerutrustning säkerställer energieffektivitet, komfort och bekvämlighet. En smart reglerutrustning säkerställer därför att energin används på det effektivaste sättet.

Ventilations aggregat

Våra energibesparande ventilationsaggregat säkerställer rätt kvalitet och temperatur på inomhusluften. De tillsätter frisk syresatt luft till rummen samtidigt som de renar luften från damm och pollen. Läs mer om våra ventilationsaggregat här.

Varmvattenberedare

En rätt dimensionerad varmvattenberedare säkerställer rätt komfort på varmvattnet oavsett vilken värmekälla du väljer för att värma varmvattenberedaren. Våra varmvattenberedare används med fördel tillsammans med våra värmepumpar, solfångare eller gaspannor.