Hur fungerar en värmepump?

Har du funderat på hur en värmepump fungerar? Det är samma grundläggande teknik oavsett om det är en luft/vatten värmepump eller en bergvärmepump.

Värmepumpen utnyttjar gratis energi som finns i luften eller i berget. I exempelvis luften finns alltid så kallad termisk energi till förfogande. För att värma den måste temperaturen höjas. Det går till så att till exempel en luft/vatten värmepump hämtar värme från luften. Luften går in i värmesystemet som består av tre delar/cykler. Ett för att samla omgivande värme. Ett för att höja temperaturen och ett för att använda temperaturen i huset.

Se filmen eller läs vidare i texten under filmen:

När du aktiverar denna video på YouTube, så accepterar du samtidigt YouTubes cookies

Cykel 1: Samla omgivande värme

Värme från omgivningen leds via ett rörsystem. Vätskan i rörsystemet är alltid kallare än omgivningen. Vätskan absorberar därför värme. En process som även fungerar i minusgrader. Det som är avgörande är temperaturskillnaden. Den värme som extraheras från omgivningen överförs sedan till den andra cykeln.

Cykel 2: Temperaturökningen

I den andra cykeln cirkulerar ett köldmedium. Det är en vätska som förångas vid mycket låga temperaturer. Köldmediet absorberar värme, kokar och förångas. Ångan leds in i kompressorn där den komprimeras. Det höjer temperaturen på ångan. Ungefär som om du skulle hålla tummen mot hålet i en cykelpump och pumpa. Då blir din tumme varm. Efter kompressorn är ångan tillräckligt varm för uppvärmning. Köldmediet släpper då värmen till värmekretsen.

Cykel 3: Använda den värme som alstras

Med den värme som producerats kan du värma ditt hus, bad och dusch. När köldmediet har avgett sin värme svalnar den och blir återigen vätska. Köldmediet är fortfarande under högt tryck och är fortfarande för varmt för att kunna dra åt sig värme igen. Köldmediet leds igenom en så kallad expansionsventil där trycket reduceras vilket får temperaturen att sänkas snabbt. Du känner igen den effekten från en spraytub. Om du sprayar länge kommer tuben att bli extremt kall. Köldmediet kan nu åter absorbera värme och cykel ett börjar på nytt.