Vår webbplats använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår hemsida som skräddarsys för dina intressen. För att använda webbplatsen med fullständig upplevelse, var god och acceptera cookies på vår hemsida. För mer information om cookies, se vår sekretesspolicy.

Acceptera cookies och fortsätt Avvisa cookies

Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpar använder sig av den lagarade solenergin som finns i naturen för att förse din fastighet med värme och varmvatten. Det gör värmepumparna till en av de mest effektiva, ekonomiska och miljövänliga uppvärmnings alternativ som finns idag.

Vaillant värmepumpar

En värmepump använder sig av den lagrade solenergin i berget marken, luften eller vattnet och kan minska dina kostnader för värme och varmvattnet med upp till 80% - helt utan utsläpp.

Värmepumpar passar de flesta hus och värmesystem, allt från enfamilshuset med golvvärme till bostatdsrättsföreningen med radiatorer och faktiskt även till industrilokalen.

Värmesystemets utformning är en av de saker som påverkar ditt val av värmepump och ett exempel på råd som du kan få av din Vaillant återförsäljare.

Fördelar med ett värmpumpsystem från Vaillant

  • Minskar dina kostnader för värme och varmvatten med upp till 80%
  • Enkelt och bekvämt med ett minimum av underhåll.
  • Ett tryggt val med långa garantitider
  • Miljövänlig teknologi som använder solenergi
  • Möjligt till komfortkyla på sommaren

Så här använder en värmepump solenergi

En värmepump’s funktion kan enkelt förklaras som det omvända från ett kylskåp. När kylskåpet tar värme ur kylvarorna inuti kylskåpet och ger ifrån sig värme till omgivningen tar värmepumpen värmen ur borrhålet, marken eller luften för att sedan, efter komprimering och temperturhöjning i en köldmediekrets, avge värme till värme och varmvattensystem i huset.

I drift går en värmpump igenom fyra steg i när den tar upp värme från nature och avger till fastigheten: förångning, kompression, kondensering och tryckutjämning.

1:

I det första steget i kylprocessen absorberar det sk. köldmediet gratis solenergin ur berget, marken eller luften genom att köldmediet förångas (kokar). Tack vare köldmediets speciella egenskaper kokar det redan vid väldigt låga temperaturer. Köldmediet övergår i denna del helt från flytande form till gas.

2:

Gasen komprimeras sedan i kompressorn för att höja temperaturen så att det kan användas för husets värme och varmvattensystem. I samband med detta stiger även trycket på gasen.

3:

När gasen har blivit varm används denna värme till att värma husets värme- eller varmvattensystem. Temperturen på gasen sjunker i samband med detta och gasen övergår i vätska dvs. den kondenserar.

4:

I det sista steget före det att processen börjar om igen sänks trycket på gasen i den sk. expansionsventilen. Genom denna trycksänkning på gasen är det möjligt att ta upp gratis solenergi från omgivningen i förångaren och därmed börjar processen om igen.

Välj rätt värmesystem

Det finns ingen standardlösning när man söker efter rätt värmesystem. Men det är inte så svårt att hitta ett värmesystem som passer dina behov. Prata med en Vaillant installatör, de kan hjälpa dig att hitta rätt värmesystem för ditt behov.

Hitta en Vaillant installatör

Fler länkar:

Bergvärmepumpar

Luft/vattenvärmepumpar