Hitta

Luft/vattenvärmepumpar

Luft/vattenvärmepumpar hämtar sin energi från utomhusluften. Även om vi kan ha svårt att förstå det så finns det energi att hämta i utomhusluften även om temperturen är långt under fryspunkten. Moderna luft/vattenvärmepumpar är effektiva ner till ca -20°C utomhus och fungerar därför bra i stora delar av Sverige

Luft/vattenvärmepump

Det finns idag två olika typer av luft/vattenvärmepumpar på marknaden, dels så kallade brine-split och dels så kallade monoblock.

Brine-split har enkelt förklarat en utomhus del bestående av en fläkt och ett batteri med en frostskyddad vätska in till inomhus delen. Brine-spliten är normalt sett något driftsäkrare än monblock varianten och det finns inga varma delar placerade utomhus vilket gör att den inte kan frysa sönder. Den kostar i de flesta fall något mer att köpa än monoblock varianten.

Monoblockvarianten har kompressorn till värmepumpen placerad utomhus vilket ger en något mer kompakt och lite billigare lösning. Den har dock en lite store risk för värmeförluster och frysskador utomhus.

Generellt sett har båda varianterna av luft/vattenvärmepumpar en fördelen att de kan monteras på platser där berggrunden är för dålig för bergvärme eller där det är långt till berggrunden.

Välj rätt värmesystem

Det finns ingen standardlösning när man söker efter rätt värmesystem. Men det är inte så svårt att hitta ett värmesystem som passer dina behov. Prata med en Vaillant installatör, de kan hjälpa dig att hitta rätt värmesystem för ditt behov.

Hitta en Vaillant installatör