Hitta

Reglerutrustningar

Värme- och varmvattensystem fungerar bara optimal om de styrs av en reglerutrustning. En reglerutrustning styr värmesystemets parametrar efter individuella inställningar och justerar efter behov.

Reglerutrustningar

Styr- och reglerprocesser uppgift i ett värmesystem är att använda tillförd energi så effektivt som möjligt. Det finns i de flesta fall flera utomstående faktorer som påverkar reglerprocessen. Som exempel kan nämnas utomhustemperatur eller solinstrålning.

Att hela tiden mäta aktuella värden ( t.ex. uppmätt inomhustemperatur), och jämföra den med önskade värden (inställd inomhustemperatur) gör det möjligt för systemet att justera sig så att önskade värden kan uppnås.

Prova vår interaktiva reglerutrustning här

Fördelarna med reglerutrustningar

  • Sparar energy
  • Enkel hantering
  • Ökad värmekomfort
  • Anpassas efter väderleken

Vilka krav måste huset uppfylla?

  • Inga

Reglerutrustningar för alla behov

Idag har de flesta värmesystem någon form av reglerutrustning. I värmesystem som kombinerar flera värmekällor är detta nödvändigt. Som exempel, en värmepump har otfast en elpatron som tillskottsvärme och reglerutrustningen ser till att tillskottsvärmen inte kopplas in förrän det absolut är nödvändigt och på så vis sparas energi genom samkörning mellan de två värmekällorna.

Användaren behöver i detta fall bara ställa in en önskad rumstemperatur. Resten sköter reglerutrustningen.

Rumsvärmen beror på väderleken

Vaillant reglerutrustningar säkerställer att ditt värmesystem arbetar under optimala förutsättningar för att minska på uppvärmningskostnaderna. Som exempel så anpassas temperaturen i värmesystemet efter utomhustemperaturen. I tillägg kan också temperature justeras inviduellt efter olika tidsscheman t.ex. om man är bortrest så kan man sänka önskad inomhustemperatur och sedan i god tid till dess att man kommer tillbaka så har temperaturen återgått till det normala.

Läs mer om Vaillant reglerutrustningar

Fjärrövervakning – styrning på distans

Olika kommunikationssystem tillåter idag övervakning och styrning på distans över Internet. En smartphone eller läsplatta kan användas för att kommunicera på distans med reglerutrusningen. Detta gör det möjligt att kontorollera och justera t.ex. rumstemperaturen samtidigt som din Vaillant installatör kan justera och kanske till och med sköta ev. serviceåtgärder på distans.

Kontakta din Vaillant installatör för mer information om detta.

Välj rätt värmesystem

Det finns ingen standardlösning när man söker efter rätt värmesystem. Men det är inte så svårt att hitta ett värmesystem som passer dina behov. Prata med en Vaillant installatör, de kan hjälpa dig att hitta rätt värmesystem för ditt behov.

Hitta en Vaillant installatör