Hitta

Ventilations aggregat

Inomhusluftens kvalitet påverkar i största grad komforten inomhus. Ett väl fungerande ventilationsaggregat säkerställer rätt kvalitet på inomhusluften samtidigt som det sparar energi för uppvärmning

Ventilations aggregat

Rätt kvalitet och temperatur på inomhusluften är nödvändigt för vårt välbefinnande. Luften i en bostad påverkar inte bara vårt välbefinnande, det påverkar också fastigheten på lång sikt. För hög luftfuktighet kan i värsta fall orsaka mögel.

Vaillant ventilationsaggregat skapar ett så bra inomhusklimat som möjligt. Ventilationsaggregatet förser bostaden med ny frisk luft som är renad från höga halter av koldioxid och fukt. Tack vare ny och innovativ teknik sparar ventilationsaggregatet dessutom maximalt med energi genom att återvinna värmen i luften innan den lämnar bostaden.

I tillägg filtreras den friska luften från oönskade partiklar och pollen och man kan med fördel hålla sina fönster stängda vilket dessutom kan bidra till en tystare inomhus miljö.

Läs mer om Vaillant ventilationsaggregat

Fördelarna med Vaillant venitlationsaggregat

  • Effektiv värmeåtervinning ger minskade uppvärmingskostnader
  • Frisk luft utan hälsofarliga luftföroreningar
  • Damm, pollen ochsmutspartiklar filtreras bort
  • Genom att hålla fönstren stängda blir inomhusmiljön tystare

Vad krävs i bostaden för att installera Vaillant ventilationsaggregat?

  • Mekanisk ventilation med till- och frånluftskanaler

Värmeåtervinning sparar energi

Vaillant ventilationsaggregat tar in frisk utomhusluft och ventilerar ut den använda inomhusluften. Värmen som finns i den använda inohusluften tas tillvara för att värma den friska utomhusluften innan den tas in i bostaden, upp till 95% av värmen i den använda inomhusluften kan återvinnas vilket sänker behovet för uppvärmning i bostaden med upp till 20%. Detta sparar både energi och pengar.

Våra ventilationsaggregat kan dessutom samköras med övriga Vaillant produkter vilket ger möjlighet till att spara ännu mer energi.

Damm- och pollenfilter

Utomhusluften filtreras innan den blåses in i bostaden. Anledningen är att damm, pollen och andra partiklar ska hindras från att komma in i bostaden. Detta görs för att minska risken för personer i bostaden att drabbas av allergiska besvär. Genom att kontrollera luftfuktigheten minskas också risken mögelskador samt att förhållanden för uppkomst av olika kvalster minimeras.

Välj rätt värmesystem

Det finns ingen standardlösning när man söker efter rätt värmesystem. Men det är inte så svårt att hitta ett värmesystem som passer dina behov. Prata med en Vaillant installatör, de kan hjälpa dig att hitta rätt värmesystem för ditt behov.

Hitta en Vaillant återförsäljare