Hitta

Gas

Användningen av gas som bränsle har många fördelar: tekniken är mycket effektiv och relativt billig att köpa. Gas kan perfekt kombineras med förnybar energi och är mycket väl lämpad för att modernisera gamla byggnader. Läs mer om användningen av gas.

Solenergi

Solen ger oss gratis energi i obegränsade mängder. Denna energi kan användas för ditt värmesystem och därmed spara kostnader och skydda miljön.

Miljövänlig energi med värmepumpar

Omgivande värme finns i marken, grundvattnet eller från solenergi lagrad i luften. Den är gratis och i obegränsade mängder. Lär dig hur värmepumpar effektivt använder sig av värme från omgivningen och hur du kan skydda miljön med denna typ av energiåtervinning.