Hitta

Gas

Gas är ett av de viktigaste bränslena på den globala energimarknaden. Dess betydelse kommer sannolikt inte att förändras under de närmaste decennierna på grund av de relativt stora gasreserverna. Gasol och biogas kan användas som tillägg till naturgas som bränsle för gas uppvärmning.

Naturgas är mycket kostnadseffektiv i jämförelse med andra fossila bränslen. Detta beror på de väsentligt lägre kapitalkostnaderna. Plus inga kostnader uppkommer för förvaring av bränslet. Den teknik som använder naturgas är också mycket effektiv. Du får ut det mesta av energin, särskilt med de moderna kondenserande pannorna.

Gas brinner rent utan sot eller aska, och ger därför lägre utsläpp än till exempel olja. Det anses vara det mest miljövänliga fossila bränslet.

Fördelarna med att använda gas:

  • Låga investeringskostnader
  • Hög effektivitet
  • Tar liten plats i anspråk
  • Den bästa CO₂ balansen för fossila bränslen
  • Flexibel kombination med teknik som använder förnybar energi

Krav som måste uppfyllas i ditt hem:

  • En gasledning
  • En avgaskanal godkänd för gaseldning
  • En vägghängd eller golvstående gaspanna

Säkerheten med Vaillants gaspannor

Moderna kondenserande gaspannor från Vaillant är föremål för stränga säkerhetsnormer för att säkerställa korrekt funktion. Dock bör du ha regelbunden service på din gaspanna för att garantera säkerhet och effektivitet på lång sikt. Några av våra produkter påminner om när det är tid för besiktning. De informerar dig om eventuella nödvändiga underhåll eller möjliga felkällor och kan även rapportera detta via e-post, fax eller SMS till din servicepartner.

Läs mer om kondenserande gaspannor från Vaillant

Naturgas

Naturgas består huvudsakligen av metan, som finns i enorma bubblor 1000-3500 meter under marken. Rörledningsnätet pumpar ofta gasen flera tusen kilometer från utvinningsplatsen till kunderna. Alternativt kan den levereras som flytande gas i tankfartyg.

Konventionellt extraherade naturgasreserver räcker ytterligare cirka 63 år enligt nuvarande prognoser. Ytterligare 70 år av bränslet kan vara tillgängliga genom extraktion av outnyttjade gas resurser.

Flytande gas

Flytande gas är en biprodukt av oljeproduktionen och är också känd under förkortningen LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG

består främst av butan och propan. Den är flytande under högt tryck, eftersom detta väsentligt minskar dess volym och därför gör transporten enklare. Transporter utförs av fartyg och tankbilar.

Dess stora fördel jämfört naturgas är att den även kan användas i hem som inte har någon koppling till naturgasnätet. Speciella tryckbeständiga tankar behövs för lagring, som är placerade i hemmet eller trädgården.

Biogas

Biogas framställs genom förädling av biomassa såsom växtrester eller organiskt avfall. Allt fler växter odlas speciellt för att ge energiåtervinning. Ett särskilt högt utbyte av biogas uppnås med exempelvis majs eller sockerbetor. Till skillnad från naturgas är biogas inte ett fossilt bränsle, därför att den kan produceras på obestämd tid. Biogas kan matas in i naturgasnätet. Dock måste särskild uppmärksamhet ägnas åt renhet och kvalitet på gasen

Vi vill hjälpa dig att få råd och / eller ett erbjudande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Dina kontaktuppgifter

Villkor

* Obligatoriska fält
Det uppstod ett fel när du skickade din data

Oavsett om du redan har bestämt dig eller har ytterligare frågor: vi hjälper dig gärna.

Ange bara din grundläggande information så kommer våra experter att ringa tillbaka inom 24 timmar för att ge dig råd.