Hitta

Miljövänlig energi med värmepumpar

Alternativa energikällor blir allt intressantare. En orsak är de ständigt stigande priserna på konventionella bränslen. Naturen ger oss många möjligheter till miljövänlig och kostnadsbesparande värmeproduktion. Värmepumpar använder sig av den gratis energi naturen ger oss.

Miljövänlig energi med värmepumpar

Marken i synnerhet är ett gigantisk energilager. Några meter under ytan lagras solvärmen. I jordens kärna är temperaturen ungefär 6.500 grader Celsius detta avges till det yttre jordlagret. Värmepumpar använder sig av geotermisk värme eller värme från grundvatten beroende på vilken teknik. Den energi som är lagrad i den omgivande luften är också lämplig för uppvärmning av rum och för framställning av varmt vatten. Värmepumpar kan använda sig av detta och därmed sänka uppvärmningskostnaderna dramatiskt.

Oavsett vilken teknik som används: värmepumpar fungerar effektivt även vid låga omgivningstemperaturer. Upp till 75 procent av dina uppvärmningsbehov kan hämtas direkt från omgivningen och är gratis. Endast 25 procent måste tillsättas i form av elektricitet. Värmepumpar är i stånd att utnyttja tre olika värmekällor, beroende på teknik.

Fördelarna med att använda omgivningen som värmekälla:

 • Inga CO2 emissioner
 • Outtömlig energikälla
 • Oberoende av externa leverantörer
 • Låga uppvärmningskostnader

Krav för användning av värme från omgivningen:

 • Stora radiatorer för lågtemperatur system
 • Bra isolering av byggnaden

Energi från berg- eller jordvärme

Värmepumpar kan använda energin från marken. Detta kan ske på två olika sätt. Antingen används värmen nära ytan, där året runt temperaturen är nästan jämn. En eller flera ytkollektorer installeras som en värmeslinga på ett djup av ca 1,2 m som utvinner värme från marken. Denna typ kallas jordvärme.

Eller kan energin hämtas från berg via ett borrhål. Dessa borrhål kan variera mellan 140 – 250 meter beroende på effekten. Temperaturen är konstant under hela året, ca 10 ° C, vilket är tillräckligt för att kunna utvinna energin. Denna typ kallas bergvärme.

Fördelen att använda geotermisk värme:

 • God värmelagring: året runt konstant temperatur på 7-13 °C

Krav för att använda geotermisk värme:

 • Stor markyta (ytkollektorer)
 • Tillstånd för att borra (bergvärme)
 • Tillstånd kan behövas

Energi från omgivningsluften (luft/vatten-värmepumpar)

Värmepumpar kan utnyttja den omgivande luften och göra användning av den lagrade energin för uppvärmningsändamål. Våra moderna värmepumpar fungerar ekonomiskt att producera värme även med en utomhustemperatur så låg som -20 ° C.

Fördelarna med att använda luft/vatten:

 • Utmärkt tillgänglighet på grund av fri tillgång till energikälla
 • Behövs inget tillstånd
 • Låga investeringskostnader
 • Särskilt lämplig för modernisering

Krav för att använda luft/vatten:

 • Installationsplats för utomhusenheten

Energi från grundvatten

Värmepumpar kan dra värme från grundvattnet. Dess temperatur är konstant oavsett årstid och yttertemperatur. För utvinning av grundvattnet behövs en brunn.

Fördelar med att använda grundvatten:

 • Mycket effektivt
 • God värmelagring: konstant temperatur året runt 7-12 °C.

Krav för att använda grundvatten:

 • Tillstånd
 • Kvalitet och kvantitet av grundvatten: grundvatten som har brist på mineraler och kalk.

Den bästa energikällan för dina ändamål

Vilken energikälla och därmed vilken typ av värmepumpssystem är bäst för din applikation beror på många faktorer. De olika installations- och driftskostnader skall betraktas. Men de olika typerna av värmepumpar skiljer sig också från varandra i fråga om tillstånd och kraven i och runt om byggnaden.

Det finns ingen standardlösning när du söker efter rätt värmepumpsystem. Men det är inte så svårt att hitta det system som passar just dina behov. Prata med din Vaillant installatör. De kan hjälpa dig att planera det optimala värmesystemet.

Finn en Vaillant installatör

Tillstånd

Om du behöver ett tillstånd beror på vilken typ av värmepump och var den ska installeras.

För att få installera berg/jord-, grundvatten- eller sjövärme måste du ha tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Tillståndet måste sökas av fastighetsägaren i god tid före installationen påbörjas.

Vi vill hjälpa dig att få råd och / eller ett erbjudande

Fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Dina kontaktuppgifter

Villkor

* Obligatoriska fält
Det uppstod ett fel när du skickade din data

Oavsett om du redan har bestämt dig eller har ytterligare frågor: vi hjälper dig gärna.

Ange bara din grundläggande information så kommer våra experter att ringa tillbaka inom 24 timmar för att ge dig råd.