Hitta

Solenergi

Solen är en nästan outsinlig energikälla som är tillgänglig för oss på en praktiskt taget obegränsad skala - koldioxidneutral och gratis. Solen strålar 960 miljarder kilowattimmar per dag på jordens yta. Denna mängd energi skulle teoretiskt möta världens energibehov under 180 år.

Solenergi används idag i privata hushåll på två olika sätt:

1. Solvärme används för uppvärmning av varmvatten och värme support.

2. I solceller används den fotovoltaiska effekten för direkt generering av el från solljus.

Fördelarna med att använda solenergi:

  • Outtömligt förråd av solenergi
  • Solenergin är gratis
  • Ingen CO2 emission
  • Kan integreras i befintliga installationer
  • Man påverkas mindre av priseffekterna på råvarumarknaderna

Krav som ditt hem måste uppfylla

  • Lämpliga ytor för solpanelerna
  • Solpanelerna bör ligga i söderläge, där det är möjligt.
  • Fritt från skugga hela dagen
  • Utbyggbart värmesystem

Solenergi sänker dina kostnader

Solfångare omvandlar solenergi till värme. Kommersiellt tillgängliga plana solfångare omvandlar upp till 95 procent av ljuset till energi. I vakuumrörkollektorer, är en spegel integrerad som koncentrerar solljuset på en absorbent. Dessa solfångare uppnår högre effektivitet och kan även leverera värme under diffusa ljusförhållanden, till exempel på en mulen dag.

Efter det att solenergi omvandlas i kollektorerna, överförs värmen via en vätska till en varmvattenberedare i byggnaden. En värmeväxlare överför energin av bärarvätskan till vattnet i tanken. Därefter kan det användas vid behov, även när solen inte skiner.

Med en solvärmeanläggning kan du spara upp till 65 procent av dina energikostnader för varmvattenberedning. Kombikraftverk, som också används för uppvärmning, även minska den årliga behov av uppvärmningsenergi med cirka 20 till 30 procent.

Läs mer om solfångere från Vaillant