Värmepump - grundläggande principen

Värmepumpar utnyttjar gratis energi från luften, berget, jorden och grundvatten. Se hur detta fungerar.

Se Vaillants animering om grundläggande principen för värmepump