Hitta
Kontakta oss
Hitta din Vaillant-partner

Vaillant Group lanserar sitt första egna skogsplanteringsprojekt i Costa Rica

  • Den nya framväxande regnskogen kommer att lagra över 600 000 ton koldioxid.
  • Projektet är en central del av Vaillant Groups klimatstrategi.
  • Ett skogsplanteringsprojekt i Costa Rica tillsammans med Munich Re.

Vaillant Group har lanserat sitt första egna skogsplanteringsprojekt i norra Costa Rica. Målsättningen med projektet är att fånga upp företagets återstående koldioxidutsläpp med egna skogar under de kommande decennierna. En del i Vaillant Groups klimatstrategi är att halvera verksamhetens koldioxidutsläpp (scope 1 och 2) före 2030, samtidigt som de resterande utsläppen kompenserats fullt ut sedan 2020 genom certifikat från existerande skogsplanteringsprojekt.

Skogen i Costa Rica planteras just nu av Vaillant Group och Munich Re på ett område som sträcker sig över 1 000 hektar, och som tidigare använts som betesmark. Under de kommande 40 åren kommer de nyplanterade träden att samla in, och lagra, mer än 600 000 ton koldioxid från atmosfären. Genom att återställa marken till en så naturlig regnskog som möjligt främjas även biodiversiteten bland de vilda djuren och växterna plus att vattenkvaliteten i regionen förbättras. Projektet ger även lokalbefolkningen långsiktiga framtidsutsikter eftersom nya jobbmöjligheter skapas. Skogsplanteringsprojektet är certifierat enligt den internationellt erkända Gold Standard. Tack vare åtgärderna, som både reducerar och kompenserar för verksamhetens växthusgasutsläpp, bidrar Vaillant Group till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius.

Det är Munich Re Groups förmedlare TreeTrust som organiserar projektet i Costa Rica efter de önskemål som Vaillant Group och Munich Re har satt upp. Själva skogsplanteringen genomförs sedan av projektutvecklaren BaumInvest.

Andreas Heger från TreeTrust säger: ”Munich Re har jobbat med klimatförändringar under mer än fyra årtionden. Nu kan TreeTrusts kunder dra nytta av deras expertis inom klimat, riskhantering och strukturering. Vi hjälper företag att välja CO2-skogsplanteringsprojekt på ett målinriktat, tidseffektivt och transparent sätt. Med stöttning av TreeTrust har Vaillant Group investerat i ett kompensationsprojekt i Costa Rica som på ett utomordentligt sätt kompletterar våra kunders ambitiösa och långsiktiga klimatstrategier.”

”Vårt första egna skogsplanteringsprojekt i Costa Rica spelar en central roll i vår klimatstrategi. Projektet är certifierat enligt Gold Standard och uppfyller alla våra krav på kvalitet, säkerhet och långsiktighet som krävs för ett skogsplanteringsprojekt som ska kompensera för oundvikliga koldioxidutsläpp”, säger Claudia Altenrath, Head of Sustainability Management hos Vaillant Group.

Vaillant Groups klimatstrategi

Vaillant Group följer en ambitiös och långsiktig klimatstrategi där två grundpelare är att reducera och jämna ut koldioxidutsläppen. Före 2030 ska verksamhetens koldioxidutsläpp minska med 50 procent, jämfört med 2018, till 28 000 ton om året genom elektricitet från förnybara energikällor, effektivitetsåtgärder i såväl byggnaderna som i produktionen samt en ”grön” bilpark. De resterande koldioxidutsläppen ska sedan kompenseras genom skogsplanteringsprojekt. Vaillant Group har sedan 2020 förvärvat koldioxidcertifikat från ett existerande Gold Standard-certifierat skogsplanteringsprojekt i Panama för att fullt ut kompensera för sina växthusgasutsläpp. Det nya skogsplanteringsprojektet i Costa Rica kommer att kompensera för en betydande del av de resterande koldioxidutsläppen från Vaillant Groups egna ansvarsområden efter 2030. Målsättningen är att helt kompensera för koldioxidutsläppen med certifikat från egna skogsplanteringsprojekt, där växthusgaserna lagras långt efter 2030.