Hitta
Kontakta oss
Hitta din Vaillant-partner

Impressum

Vaillant Group Gaseres AB

Kalkstensvägen 2, 224 78 Lund

Telefon: 040 803 30 Fax: 040 96 86 90

E-post: info@vaillant.se

Aktiebolag

Säte: Svedala, Skåne län

Verkställande direktör: Thony Sundberg

Org.nr. 556430-1595

Juridiskt meddelande

Från och med 1 januari 2013 är vi skyldiga att publicera en reservdelslista för pumpar.

Viktig information:

  • Om en reservdel installeras på ett felaktigt sätt kan det leda till skador.
  • Dessa komponenter får endast monteras av en sakkunnig.
  • Läs de bifogade instruktionerna för installation och drift av maskinen. Denna lista ersätter inte de respektive reservdelskatalogerna.
  • Välj alltid korrekt reservdel ur den aktuella reservdelskatalogen. Med förbehåll för ändringar

Sedan 1 januari 2013 är pumparna i värmesystemen också värderade med Energieffektivitetsindex (EEI). Detta nummer ger ett jämförande värde för en pumps energiförbrukning. Effektivitetsindex för en vanlig pump är ca 0,8. Sedan 1 januari 2013 ska fristående pumpar i värmesystem vara effektivare med EEI ≤ 0,27. För detta kommer energiförbrukningen att minska med minst 65% jämfört med en standardpump. Från och med 1 augusti 2015 kommer gränsen att sänkas till EE <0,23. Då kommer kraven också att gälla för pumpar relaterade till en värmegenerator och brinepumpar.

Riktmärket för de mest effektiva cirkulationspumparna är EEI ≤ 0,20

Från och med den 1 januari 2013 ska uppgifter om demontering, materialåtervinning eller omhändertagande av uttjänta komponenter och material tillhandahållas för behandlingsanläggningar i fråga om fristående cirkulationspumpar och produktintegrerade cirkulationspumpar. I PDF-tabellen finns information om återvinningsbarhet.