Hitta
Kontakta oss
Hitta din Vaillant-partner

Ändring av värmekurva

Här går vi igenom hur man justerar värmekurvan i ditt system

Läs mer om multiMATIC 700 och 700f

Börja med att klicka på den vänstra knappen för att komma in i Menyn. Därefter vrid ratten tills du kommer ner till ”Installatörsnivå”.
Tryck på välj.
Du behöver inte göra något åt koden. Den är alltid 000. Tryck på ”OK”
Gå därefter in i menyn ”SYSTEMKONFIGURATION” Du är nu inne i den djupa delen av anläggningens inställningar. *Var aktsam med att ändra parametrar härinne. Otillbörliga ändringar kan leda till högre energiförbrukning, försämrad komfort eller till och med driftstopp.
Använd ratten för att navigera neråt tills det står ”Värmekrets 1” i rubriken markerad av det röda fältet på bilden. Du har då nått fram till inställningarna för värmekretsen.
Fortsätt scrolla tills markeringen är vid värdet för värmekurva. Tryck på den högra knappen för att ändra värdet. Du kan alltid trycka avbryt för att återgå och lämna värdet oförändrat. Genom att vrida på ratten kan vi ändra värmekurvans lutning i steg om 0,05. Ändringar större än 0,10 rekommenderas ej i ett redan driftsatt system. Som standard från fabrik är kurvan på 0,6. Detta är i de allra flesta fall en lämplig inställning för hus i kallare klimat som värms med radiatorer. Har man däremot golvvärme bör man inte ha en kurva högre än 0,4. Allt däröver är lämpligare för radiatorer. När du ändrat till önskat värde sparar du genom att trycka på knappen till höger. Därefter kan du trycka på ”ÅTER” tre gånger för att komma tillbaks ut ur menyn. Nu måste du vänta i någon dag för att märka av effekten av ändringen. Detta eftersom det tar ett tag för värmeenergin i ditt hus att stabiliseras.