Hitta
Kontakta oss
Hitta din Vaillant-partner

Ändring av värmekurva

Här går vi igenom hur man justerar värmekurvan i ditt system

Läs mer om sensoCOMFORT 720f och 721

Börja med att trycka på Meny-knappen
Scrolla därefter ned till ”INSTÄLLNINGAR” – tryck på välj-knappen till höger. Gå ner till ”Installlatörsnivå” och tryck välj igen.
Ange åtkomstkoden – Om den inte ändrats så är den alltid 00. Tryck på välj-knappen.
Du är nu inne i den djupare inställningsnivån där du kan hantera många inställningar för värmepumpen. Därför är det viktigt att inte röra något mer än det du behöver. Scrolla ner till ”Anläggningskonfiguration” och tryck välj.
Scrolla ner till den krets du vill ändra värmekurvan för. Har du fler än en så kommer de synas efter varandra. I de allra flesta fall ska vi välja ”Krets 1”.
Väl inne i kretsen inställningar kan vi enkelt navigera oss fram till inställningen för värmekurvan.
Genom att scrolla uppåt eller neråt kan vi ändra värmekurvans lutning i steg om 0,05. Ändringar större än 0,10 rekommenderas ej i ett redan driftsatt system. Som standard från fabrik är kurvan på 0,6. Detta är i de allra flesta fall en lämplig inställning för hus i kallare klimat som värms med radiatorer. Har man däremot golvvärme bör man inte ha en kurva högre än 0,4. Allt däröver är lämpligare för radiatorer. När du ändrat till önskat värde sparar du genom att trycka på knappen till höger. Därefter kan du trycka på de tre strecken i mitten för att komma tillbaks ut ur menyn. Nu måste du vänta i någon dag för att märka av effekten av ändringen.