Hitta
Kontakta oss
Hitta din Vaillant-partner

Värmepump

Hur det fungerar?

Kontakta oss

Värmepumpen är inte bara ett effektivt och hållbart värmesystem, den är även ett miljövänligt alternativ till fossil energi. Därför, och detta är ytterligare ett argument till värmepumpens fördel. Värmepumpen använder energi från luften, jorden eller grundvattnet och omvandlar den till värmeenergi. Nedan svarar vi på de viktigaste frågorna:

"Hur fungerar en värmepump?" "Vilka är fördelarna med att använda ett uppvärmningssystem med värmepump?" "Hur mycket kostar installationen och driften?" "Finns det någonting annat som man måste ta hänsyn till?"

Vi har sammanställt all information om värmepumpar och satt ihop den på ett sätt som är enkelt att förstå.

Det finns många fördelar med värmepumpar

Hållbar

Miljövänlig tack vare utnyttjande av energi som finns i luften, jorden eller vattnet.

Ekonomisk

Värmepumpen använder naturligt förnybar energi från luften, så att du kan spara pengar på dina bränsleräkningar.

Oberoende

Stigande priser på fossil energi påverkar knappast driftskostnaderna. Med värmepumpar är du oberoende av stigande priser.

Bekvämt

Erbjuder optimal komfort för uppvärmning, kylning, varmvatten och kan utan problem kombineras med solcellssystem.

Hur fungerar en värmepump?

Principen

Uppvärmning

Kylning

Varmvatten

Principen

Principen

Värmepumpens grundläggande funktionsprincip kan enkelt förklaras: den använder värmen från luft, jord, grundvatten och omvandlar den till värmeenergi som du kan använda i ditt hem. Det enda som behövs är elektricitet.

En genomsnittlig värmepump behöver ungefär 1 kilowattimme el för att generera 4 kilowattimmar värmeenergi, vilket betyder att du endast betalar för en kilowattimme och får tre gratis. Men värmepumpen kan generera mer än bara värme, på sommaren kan den även kyla ned ditt hus eller din lägenhet.

Uppvärmning

Uppvärmning med en värmepump

Under uppvärmning, fungerar värmepumpen på samma sätt som ett kylskåp: medan kylskåpet extraherar värmen från insidan och avlägsnar den till utsidan, extraherar värmepumpen termisk energi från omgivningen, omvandlar den till värmeenergi och överför den till byggnadens interiör. Detta gör den genom att absorbera värmen från omgivningen till ett rörsystem genom vilket ett köldmedium flödar som är kallare än utomhustemperaturen. Värmen från omgivningen används för att förånga köldmediet. Denna ånga komprimeras i värmepumpens så kallade kompressor. Detta höjer temperaturen ytterligare tills ångans värme så småningom överförs till byggnadens värmekrets.

Kylning

Kylning med en värmepump

En värmepump kan även fungera som en luftkonditionering och användas för att kyla huset eller lägenheten. Detta kan göras på två olika sätt, beroende på typ av värmepump:

Kylning med ett golvvärmesystem:

Helst ska en värmepump användas med ett panelvärmesystem, dvs. golv- eller väggvärme, då det redan finns i de flesta nya byggnader. Med denna metod kan rum kylas ned ungefär 3°C och det är möjligt att hålla en behaglig temperatur. Detta räcker vanligtvis för att hålla en behaglig temperatur i rummen.

Kyla med en fläktkonvektorenhet:

I värmesystem med radiatorer, kan du kyla med fläktkonvektorer, till exempel under taket eller i sovrummet. På detta sätt kan ännu lägre rumstemperaturer uppnås, jämfört med ett luftkonditioneringssystem. De kan kombineras med både golvvärme och radiatorer.

Läs mer

Varmvatten

Varmvatten produceras av en värmepump

Ett värmesystem med värmepump används i kombination med en varmvattenberedare. Vaillant erbjuder separata förråd för att tillhandahålla högsta komfort för varmvatten. Vi erbjuder även kompletta lösningar där varmvattenberedaren redan är integrerad i värmepumpssystemet. Lösningarna erbjuder tillräcklig varmvattenkomfort.

Värmepumpens energikällor

Energi från luften

Att använda energi från luften med hjälp av en värmepump är det mest kostnadseffektiva av alla tre alternativen. Inget officiellt godkännande krävs och djupborrning och grävningsarbete är inte nödvändigt. Även när utetemperaturen sjunker så lågt som -25 ° C kan värmepumpen fortfarande producera värme för uppvärmningen. Här gäller följande regel: ju högre utetemperatur, desto effektivare fungerar värmepumpen.

Energi från marken

Jordens övre lager värms upp av kontinuerlig solstrålning, vilket resulterar i temperaturer på cirka 10 ° C 10 till 15 meter under jordytan inklusive under vintern. Med marksensorer eller ytsamlare producerar värmepumpen värme från marken för att värma upp byggnaden. Denna typ av värmepump innefattar att borra ett hål i marken eller installera ett rörledningssystem som är ungefär dubbelt så stort som bostadsutrymmet.

Värmepumpskostnader

Om du funderar på att köpa en värmepump är den första frågan du kommer att ha - Vad kostar det?

Nyinstallation av en värmepumpsanläggning, på grund av det omfattande arbete som ofta krävs med demontage av befintlig anläggning och eventuell borrning eller grävning, brukar kosta en ansenlig summa pengar. Vad slutsumman blir beror framförallt på vilken typ av värmepump och hur stor anläggningen måste vara för att kunna förse ditt hus med all energi det behöver. Generellt sett är en bergvärme/jordvärme-installation de dyraste alternativen och de som gör störst åverkan på tomten under installationen men i slutändan är det alternativen som syns minst, har god driftekonomi året om, klarar både golv-och radiatorsystem, och har goda förutsättningar att hålla längre. När sen värmepumpen tjänat ut och det är dags för en ny är det en relativt enkel och prisvärd åtgärd att byta ut eftersom borrhål eller jordvärmen fortfarande går att använda.

En Luft/vatten-värmepump har i sin tur en väsentligt lägre installationskostnad, är anpassade för att klara både golv-och radiatorsystem och har även den en väldigt god drift-ekonomi. Vaillants luft/vatten-värmepumpar är dessutom särskilt framtagna för att ha en låg ljudnivå och skulle inte det räcka kan man under valda tider på dygnet reducera ljudnivån ytterligare vid behov.

Slutsats: Varje hus har sina speciella förutsättningar och du som konsument har mycket att ta ställning till vid val av ny uppvärmning. Vi rekommenderar att ta kontakt med en kunnig installatör som kan hjälpa till med energiberäkning och ta fram kostnadsförslag.

Planera för en ny värmepump

Först och främst: sök alltid råd från ett kvalificerat företag när du har bestämt dig för att installera en värmepump.

Kontrollera först med en specialist vilken typ av värmepumpslösning som är möjlig eller lämplig för dig.

Beroende på vilken energikälla du väljer, måste du vara medveten om unika egenskaper.

Vill du prata med en värmepumpsspecialist?

Vi hjälper dig gärna.

Modernisering med en värmepump

Du kan planera installationen av ett värmepumpssystem från början, men att modernisera värmesystemet med en värmepump rekommenderas även för gamla byggnader. Vaillant erbjuder lösningar som gör det möjligt för värmepumpar att fungera med golvvärme samt radiatorer. Detta beror på att golvvärme är ett panelvärmesystem, vilket betyder att du, tack vare den större radiatorytan, behöver du en lägre framledningstemperatur när systemet är i drift. Till följd av detta måste värmepumpen arbeta mindre och är därför effektivare.

Att byta ut oljeuppvärmningssystem är särskilt lönande, eftersom det inte längre luktar olja, får du ett helt pannrum och sparar pengar på driftskostnaderna.

På det hela taget innebär modernisering med en värmepump omfattande arbete för dig, i synnerhet om du har bestämt dig för en bergvärme- eller vattenvärmepump. Men du får inte glömma att du får markant lägre driftskostnader från och med nu och du är inte längre beroende av fossil energi. Genom att använda ett värmepumpssystem, värmer du dessutom upp på ett miljövänligt sätt och sparar naturresurser.

Mer information om modernisering

Hybridvärmepumpssystem och systemutbyggnader

I flerfamiljshus bidrar hybridvärmesystem till att tillgodose det höga uppvärmningsbehovet. I enfamiljshus används hybridsystem vanligtvis under renovering för att bygga ut befintliga värmesystem som fortfarande fungerar. Om det finns ett stort behov av varmvatten i ett fristående hus, kan systemet ställas in så att gasen ger varmvatten och värmepumpen värmer upp.