Hitta
Kontakta oss
Hitta din Vaillant-partner

Solvärmesystem

Moderna värmesystem kan enkelt kombinera solfångare som gör det möjligt att använda solens energi för direkt uppvärmning av varmvatten och extra värme till husets värmesystem.

Användandet av solenenergi för uppvärmning av värme och varmvatten görs med hjälp av solfångare. Detta ska inte förväxlas med solceller som är produktion av elektricitet med hjälp av solenergi. Möjligheten att ta tillvara på solens strålar för uppvärmning har varit känd länge och vår teknologi har bevisats sig många gånger om.

Fördelarna med solvärme:

  • Obegränsad tillgång på gratis energi.
  • Inga utsläpp av koldioxid
  • Minskar kostnaderna för uppvärmning av varmvatten med upp till 60% och kostnaderna för uppvärmning till värmesystemet med upp till 35%
  • Kan enkelt kombineras med de flesta moderna värmesystem
  • Moderna solvärmeanläggningar fungerar effektivt även på vintern

Så fungerar solvärme

Solfångarpaneler fungerar ungefär som en mörk vattenslang som ligger i solen. Ytan på slangen tar upp solstrålarnas värme vilket gör att vattnet inuti värms upp. Solvärmens funktion kan beskrivas i följande steg:

1.

Solfångarpanelerna tar upp solens strålar och en speciell solvärmevätska värms upp.

2.

Med hjälp av en cirkulationspump transporteras solvärmevätskan till värmeväxlaren på solvärmetanken.

3.

Där växlas värmen over till vattnet inuti solvärmetanken.

4.

Vintertid när solstrålarna inte klarar av att värma upp vattnet lika mycket används om möjligt värmen istället till att värma upp husets värmesystem.

Ett solvärmesystem kan, beroende på utförande, spara upp till 60% av driftkostnaden för varmvatten i en vanlig villa.

Använder solens strålar för uppvärmning

Förutom att värma upp tappvarmvatten används solvärmen som extra tillskott till husets värmesystem. Genom att producera både värme och varmvatten ökar solfångarens besparingspotential vesäntligt. Detta gör att man även vid låga temperaturer i solfångaren får användning för energin och på så sätt sparar på uppvärminingskostnaderna.

Systemets hjärta är en speciell solfångartank som fungerar som både värme- och varmvatten buffert. Då solen skiner och värmer solfångaren, värms värme- eller varmvattendelen av solvärmetanken upp via den nedre värmeväxlaren på tankens framsida. Den intelligenta styrningen till värmeväxlaren håller reda på om det finns behov av värme eller varmvatten samtidigt som den också avgör om vi kan använda den producerade solenergin till både värme och varmvatten beroende på temperaturen i solfångaren.

Solfångarsystem från Vaillant – pålitliga och flexibla

Normalt sett räcker inte solenergin till för att förse en fastighet med värme och varmvatten under hela året. I kombination med ett heltäckande system gör sig därför solenergin bäst. Tillsammans med t.ex en Vaillant värmepump fås ett komplett värmesystem som har mycket låga driftkostnader, är effektivt och samtidigt väldigt miljövänligt.

Plana solfångare – styrkan sitter i ytan

Plana solfångare – styrkan sitter i ytan

Den viktigaste delen i en plan solfångare är den svarta absorberingsytan som är riktad mot solen. Absorberingsytans ytskikt är konstruerat för att ta upp maximal mängd strålning samtidigt som den reflekterar så liten mängd som möjligt. Energin som tas upp växlas över till en solvärmevätska som cirkulerar i rör på undersidan av panelernas ytskikt.

Ur ett tekniskt perspektiv skiljer sig de plan solfångarna mot vakuum rörsolfångarna framförallt när det gäller isoleringen av rören som tar upp värmen. I plana solfångare används traditionella isoleringsmaterial som t.ex. mineralull eller polyueretan skum.

Fördelarna med plana solfångare

  • Lägre investeringskostnad
  • Lägre underhålls- och reparationskostnader
  • Lämpar sig väl för lågtempertursystem: att förse ett med värmetill radiatorer eller till varmvatten.

För att kunna erbjuda ett högkvalitativa, energieffektiva, flexibla och kostnadseffektiva solfångare har Vaillant utvecklat de plana solfångarna. De har den högsta effektiviteten och yttnutjandet av solstrålarna tack vare den innovativa tekniken – allt till en rimlig investeringskostnad.

Läs mer om Vaillant’s plana solfångare

Snabb, säkert och enkelt montage

Alla våra solfångare har ett standardiserat monteringssätt. Det gör dem snabba, säkra och enkla att montera. Montaget är dessutom väldigt flexibelt.

Oavsett om montaget görs vertikalt eller horisontellt, sida vid sida eller ovanför varandra – är alla montage möjliga med våra solfångare. Dessutom kan montaget göras ovanpå- eller infällt i taket, på platta tak eller på traditionellt lutande tak.

Välj rätt värmesystem

Det finns ingen standardlösning när man söker efter rätt värmesystem. Men det är inte så svårt att hitta ett värmesystem som passer dina behov. Prata med en Vaillant installatör, de kan hjälpa dig att hitta rätt värmesystem för ditt behov.

Hitta en Vaillant installatör