Hitta
Kontakta oss
Hitta din Vaillant-partner

Energiskolan del 2.1: Uppvärmning av hus

Tema: Guide om olika värmelösningar och fördelarna med värmepumpar.

Vilken uppvärmning av hus är bäst? I takt med stigande priser blir den här frågan allt viktigare, eftersom uppvärmning och varmvatten står för den absoluta merparten av energikostnaden.

Är du osäker på vilket alternativ som är bäst för dig? Oroa dig inte. I den här guiden berättar vi om de olika värmesystemen, vi belyser deras för- och nackdelar samt talar mer om vilken som är den billigaste uppvärmningen av just ditt hus.

Hur kan man värma upp ett hus?

Priserna för uppvärmning av hus har varit höga under en tid. Många letar efter det billigaste sättet att värma upp just deras hem. Som tur är går det att sänka priserna en hel del – bara genom att göra smarta val.

Vilket värmesystem som passar bäst för din bostad har bland annat att göra med var du bor, hur tomten ser ut och hur huset är byggt. Fjärrvärme är vanligt i stadsmiljö, medan eldning med ved eller pellets är populära alternativ på landsbygden. För de allra flesta är dock olika typer av värmepumpar, som använder naturens egna energi, det bästa valet.

Förbrukningen av värme och varmvatten kan skilja sig rejält mellan olika hushåll. Därför är det alltid smart att räkna ut vilken helhetslösning som bäst passar ditt hus.

Här kan du läsa mer om hur du ser över din energiförbrukning.

Vad kostar uppvärmning av hus?

Kostnaden för uppvärmning av hus varierar beroende på flera faktorer, inklusive den geografiska platsen, husets storlek, isolering, den valda värmekällan och distributionssystemet. Nedan berättar vi mer om de olika alternativen för uppvärmning av hus och hur ekonomiskt lönsamma det är, samt gör dig uppmärksam på deras för- och nackdelar.

Vilken uppvärmning av hus är bäst?

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en bekväm och kostnadseffektiv uppvärmningslösning som kan erbjuda lägre priser per förbrukad kilowattimme (kWh) än traditionell elvärme. Priserna och tillgängliga avtalsalternativ varierar dock mellan olika energileverantörer, och det finns betydande prisvariationer beroende på var i landet du bor.

Det är viktigt att notera att när fjärrvärme är tillgängligt i din region bör du noggrant överväga de olika alternativen som din leverantör erbjuder. Genom att göra en noggrann utvärdering kan du säkerställa att du får den mest kostnadseffektiva och bäst lämpade uppvärmningen av ditt hus.

PLUS

 • Tar lite plats
 • Driftsäkert
 • Ofta lägre miljöpåverkan (beroende på hur värmen produceras)
MINUS

 • Finns inte överallt
 • Dyrare än uppvärmning med värmepump
 • Du kan inte välja leverantör och priset kan variera

Värmepumpar

Ett tryggt sätt att spara energi på är att skaffa en värmepump. Värmepumpar är en investering som levererar upp till 90 procent av husets energibehov, samtidigt som du minimerar påverkan på miljön. ROT-avdrag ges även för installation. Nedan går vi igenom de olika typer av värmepumpar du kan välja mellan:

Bergvärmepump

Bergvärmepumpar hämtar energi från berggrunden via ett djupt borrhål till ett vattenburet system. Bergvärmepumpen är den dyraste investeringen av samtliga värmepumpar. Däremot har den störst energivinst och du kommer tjäna in investeringen på fem till sju år.

Här kan du läsa mer om bergvärmepumpar och se hela vårt utbud.

Luft/vattenvärmepumpar

Luft/vattenvärmepumpar hämtar sin energi från uteluften och överför den till ett vattenburet system. Pumpen är en enklare och billigare lösning jämfört med bergvärmepumpar, men med lägre energieffektivitet. Värmepumpen går att använda som AC på sommaren.

Här kan du läsa mer om luft/vattenvärmepumpar och se hela vårt utbud.

Luft/luftvärmepump

Luft/luftvärmepumpar installeras vanligtvis som en kompletterande värmekälla i ett hem med direktverkande el. Det innebär en rimlig installationskostnad och minimal påverkan på husets struktur. De flesta luft/luftvärmepumpar har även kylfunktion och används ibland även i hus med andra uppvärmningsmetoder för att fungera som luftkonditionering under sommaren.

En stor fördel med denna värmepump är att den är mycket prisvärd – men det förekommer även vissa nackdelar. Luft/luftvärmepumpar kräver mer regelbunden skötsel och underhåll jämfört med andra typer av pumpar. Det är viktigt att vara medveten om dessa faktorer när du överväger att installera en luft/luftvärmepump i ditt hem.

Här hittar du mer information om luft/luftvärmepumpar, samt hela vårt sortiment.

Frånluftsvärmepumpar

Frånluftsvärmepumpar utnyttjar energin i frånluften från husets ventilation, ett kostnadseffektivt alternativ om du redan har mekanisk ventilation. Kräver en kompletterande värmekälla.

PLUS

 • Lägre driftskostnad jämfört med övriga alternativ
 • Lång livslängd
 • Klimatsmart alternativ
 • Går att kombinera med solenergi

MINUS

 • Dyr initial investering
 • Kräver service av utbildad personal

Ved och pellets

Ved och pellets klassificeras som biobränslen. Om du har tillgång till ved och är redo att lägga ner lite arbete, kan vedeldning vara ett ekonomiskt fördelaktigt sätt att värma ditt hem. Har du däremot utrymme för ett pelletsförråd på sex till sju kubikmeter, kan pellet vara något billigare.

Både ved och pellets är alternativ för uppvärmning av hus som kan kompletteras med solvärme, vilket kan öka effektiviteten och minska kostnaderna för uppvärmning ytterligare. Genom att kombinera dessa energikällor kan du skapa en hållbar och kostnadseffektiv lösning för att värma ditt hus.

PLUS

 • Relativt billigt, speciellt om du har tillgång till egen ved
 • Räknas som biobränsle
 • Enkelt att justera värmen beroende på årstid
 • Ved kan i vissa fall värma även vid strömavbrott

MINUS

 • Kräver en hel del jobb från husägaren
 • Investeringskostnad ungefär samma som värmepump
 • För pellets kan marknadspriset variera

Direktverkande el

Direktverkande el är en effektiv metod för uppvärmning av hus som fördelas via ledningar direkt till element eller golvvärme. Uppvärmningsmetoden lämpar sig bäst för mindre hus där energiförbrukningen är mer hanterbar och kostnadseffektiv. Denna teknik ger användarna möjlighet att snabbt justera temperaturen i olika rum och erbjuder enkel kontroll över uppvärmningen. Direktverkande el är populärt i områden med mildare vintrar där behovet av intensiv uppvärmning är mindre.

PLUS

 • Låg investeringskostnad. Billigt att installera och lätt att styra.

MINUS

 • Du är helt beroende av energipriset. Relativt höga löpande kostnader. Vid hög förbrukning lönar det sig att byta system.

Solenergi

Solenergi kan effektivt integreras med andra uppvärmningskällor. Det är exempelvis möjligt att använda solceller för att producera elektricitet som sedan kan driva en värmepump. Tekniken inom solenergi har genomgått snabba framsteg de senaste åren, och idag är det oftast ekonomiskt fördelaktigt att installera solceller på ett hustak.

För dig som överväger att investera i grön teknik finns möjlighet till skattereduktion för arbets- och materialkostnader. Detta gäller för installationer som påbörjades och betalades från och med den 1 januari 2021. Skattereduktionen fungerar på ett liknande sätt som ROT (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) och RUT (Rengöring, Underhåll, Tvätt), men det är en separat skattereduktion. Du som kund får avdraget direkt på fakturan från det företag som utför installationen. Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket. Detta är en lockande möjlighet för att främja användningen av miljövänlig teknik och energi.

PLUS

 • Förnyelsebar energikälla
 • Låga driftskostnader
 • Du kan sälja överskottsel på sommaren

MINUS

 • Den mörka årstiden innebär sämre produktion av solenergi
 • Kräver ett bra avtal med elleverantör för långsiktig trygghet
 • Än så länge en relativt stor investering

Gas

Naturgas är en typ av fossilt bränsle som, vid förbränning, genererar lägre nivåer av miljöskadliga ämnen jämfört med olja. Trots sina fördelar är naturgas, precis som olja, en begränsad resurs. Bland energigaserna inkluderas även stadsgas, gasol och biogas. I Sverige är naturgas dominerande.

Biogas är en särskilt intressant och hållbar energikälla för uppvärmning av hus. Den produceras kontinuerligt när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö, exempelvis på soptippar eller reningsverk. Vad som gör biogas särskilt fördelaktig är dess förnybara natur, till skillnad från de fossila gaserna som naturgas, gasol och stadsgas, som inte kan återskapas på samma sätt. Biogas representerar därför ett värdefullt steg mot en mer hållbar energiframtid.

PLUS

 • Möjlighet till lägre bränslekostnad än olja och el
 • Hög verkningsgrad
 • Låg arbetsinsats

MINUS

 • Inte tillgänglig i hela landet
 • Fossilt bränsle, förutom biogas

Här kan du ta del av vårt utbud av gaspannor samt läsa mer om gas som uppvärmning.

Minska dina uppvärmningskostnader med värmepump

En av de främsta anledningarna till att installera en värmepump är att spara pengar. Med en värmepump kan du minska din elförbrukning, vilket i sin tur sänker din elräkning. Vanligtvis utgör uppvärmning ungefär 60 % av hushållets totala elförbrukning. Enligt oberoende tester från Energimyndigheten kan en luft/luftvärmepump spara upp till 75 % av den el som normalt används för uppvärmning av hus.

Det här innebär i sin tur att du kan sänka din elkonsumtion med ungefär 45 %. Om du istället väljer en luft/vattenvärmepump, tenderar besparingen att vara ännu större, jämfört med en luft/luftvärmepump. Här inkluderas även uppvärmning av tappvatten i ekvationen, och du kan spara upp till 65%. De här jämförelserna gäller i förhållande till direktverkande el. Om du tidigare har använt olja som uppvärmningskälla, är skillnaden oftast ännu mer påtaglig och gynnsam.

ALLA DELAR I ENERGISKOLAN

DEL 1: Se över din energiförbrukning

Tema: Se över ditt beteende och gör aktiva val för att spara energi i ditt hem.

Så kan du enkelt spara energi i vardagen

Vill du spara energi hemma och enkelt göra en insats både för din plånbok och klimatet? Här är tipsen som gör dig mer energismart varje dag – du kan börja nu direkt.

Här är hemmets största energibovar

Vill du spara energi hemma, utan att ge avkall på komforten? En bra start är att ha koll på vilka funktioner och apparater som slukar mest energi.

Spara nu Få resultat direkt

Spara energi i köket: Här är de viktigaste tipsen

Ett rum som används kräver energi – hur kan vi spara energi på ett enkelt sätt och få ner kostnaden? Här är tipsen som gör skillnad.

DEL 2: Hur värmer du upp ditt hus?

Tema: Guide om olika värmelösningar och fördelarna med värmepumpar.

Bästa uppvärmningen för ditt hus

Hur värmer jag bäst upp min villa? Uppvärmning och varmvatten står för den absoluta merparten av energikostnaden. Som tur är går lönsamma och klimatsmarta val ofta hand i hand.

Så mycket kan du spara med en värmepump

Om jag känner mig intresserad av värmepump; hur går jag vidare, vilken pump passar bäst? Hur mycket kan jag sänka min energikostnad med en värmepump?

De tio vanligaste frågorna om värmepumpar

Christian Petersen (Produktchef Värmepumpar, Vaillant Norden) svarar på konsumenternas frågor.

DEL 3: Kunder berättar – så mycket energi sparade vi

Så fick Maria och Emil ner sin elförbrukning med 30 procent

Maria Karlsson och Emil Larsson skaffade en bergvärmepump, och har nu skön och jämn värme i hela huset.

"Vi halverade våra energikostnader"

När Bert-Ove Andersson och hans bror tog över föräldrahemmet utanför Varberg var det viktigaste att modernisera uppvärmningen.

Värmepumpen säkrade nyårsfirandet i sommarhuset

Sommarstugan i Hällevik byggdes om i gammal stil och kompletterades med en toppmodern värmelösning från Vaillant.

Del 4: Så fungerar Vaillants produkter i vardagen

”Folk blir chockade över hur mycket de kan spara”

Tekniken idag är så mycket bättre än för 20 år sedan. Det är väldigt effektiva maskiner, säger Johan Björklund, Vaillant-installatör i Sölvesborg.

”Det roligaste med mitt jobb är att lösa folks problem”

Speciellt när det handlar om ekonomin, som ju är viktigast för de allra flesta, säger Marcus Hermansson, Vaillant-installatör i Karlskoga.

Fotriktigt och flippat? Så behöver inte miljövänliga val vara

Familjen Bullinger i Hvidovre har byggt ett hus som minimerar påverkan på klimatet. Därför är det ingen slump att de valde en grön värmelösning i form av en värmepump från Vaillant.