Hitta

auroFLOW plus, VPM 15 D;VPM 30 D

Drain back solvärmestation

  • Kan installeras i kaskad
  • Snabb och enkel installation

Översikt

Drain back solarstation

auroFLOW plus är Vaillants nya effektiva drain back solvärmestation, som kan användas till nya och existerande solvärmeanläggningar upptill 120m2. auroFLOW plus kombineras enkelt med multitanken allSTOR exclusiv och våra plana solfångare auroTHERM classic.

Drain back systemet gör att solvätskan är säkrad mot stillestånd - dvs. överhettning, då solvätskan automatiskt töms ner i solvärmestationen när panelerna laddat tanken till den satta temperaturen. Injusteringen av solvärmesystemet sker via den upplysta displayen.

Relaterade produkter

Relaterade produkter

allSTOR exclusive, VPS 300/3-7 - VPS 2000/3-7

  • Beredaren är förberedd för aquaFLOW exclusiv solvärmemodul och/eller varmvattenmodul
  • Lämplig för praktiskt taget alla värmelösningar för en- och flerfamiljshus
  • Platsbesparande lösning - 3 beredar i en
  • Skiktad tank för uppvärmning av bostäder samt varmvatten

Nedladdning