Hitta
Kontakta oss
Hitta din Vaillant-partner

Det faktum att värmepumpar är ett effektivt och miljövänligt alternativ för uppvärmning är välkänt sedan länge. Men ett mindre välkänt faktum är att en värmepump kan göra mer än "bara" tillhandahålla värme och varmvatten. Det kanske låter som en paradox, att en värmepump även kan kyla. Denna användbara och trevliga funktion är värd mer uppmärksamhet, därför har vi sammanfattat allt som är värt att veta om detta.

Kylning med en värmepump: hur det fungerar

Huvudprincipen bakom att använda en värmepump för kylning är snabbt förklarad, eftersom det bara handlar om att vända på dess ursprungliga funktion. Den varma luften extraheras först från rummen inomhus och släpps sedan ut i omgivningen utomhus. Men det finns några skillnader i smådetaljerna, oberoende på om du använder ytvärme (kylpaneler el liknande) eller en fläktkonvektorenhet för kylning.

Viktigt! Det är inte möjligt att kyla med en värmepump när vanliga element används!

Se själv hur värmepumpen kyler i vår film till vänster.

Kylning med ett ytvärmesystem

På marknaden finns flertalet tillverkare av sk kylpaneler som kan monteras antingen i taket eller i väggarna (sk väggvärmesystem). Genom att göra det, kan du minska rumstemperaturen med upp till 3° C. Kylning med ytvärme har flera fördelar: det är ljudlöst, du behöver inte utsätta dig för otrevliga drag och du behöver ingen ytterligare utrustning. Men du måste se till att den är korrekt inställd. Annars kan det bildas kondens som i värsta fall kan orsaka fuktskador.

Kylning med en fläktkonvektorenhet

En fläktkonvektorenhet är en luftkonditioneringsapparat. Den består av två komponenter - en värmeväxlare, som omvandlar den termiska energin, och en fläkt. För att kyla med fläktkonvektorenheten, behöver du en extra krets. Denna genererar kall luft med kallt vatten, som fläkten sedan blåser in i rummet. Den erhållna effekten är mycket större än den som fås med ytvärmemetoden och du kan kyla ditt hem mycket effektivare. Och som bonus avfuktas även luften. Observera att fläktkonvektorer endast kan användas tillsammans med Berg och Luft/vatten-värmepumpar.

Olika kylningsalternativ

Aktiv kylning

Passiv kylning

Aktiv kylning

Aktiv kylning med en värmepump

Aktiv kylning använder värmepumpens inverterade funktion: istället för att extrahera varm luft från miljön och värma rummen med den, släpps den varma luften från rummen ut i miljön. Denna metod fungerar både med ytvärme och fläktkonvektorer. Detta kräver en luft/vatten-värmepump. Med bergvärmepumpen (kallas även geotermisk värmepump) är aktiv kylning inte möjlig. Med aktiv kylning kan du sänka rumstemperaturen (med 3° C). Men värmepumpen förbrukar elektricitet vid aktiv kylning, vilket leder till högre kostnader.

Passiv kylning

Passiv kylning med en värmepump

För passiv kylning, måste du kombinera ett ytvärmesystem eller fläktkonvektor med en bergvärmepump. I det här fallet används endast kyla från marken (brine = ca 5-10° C) för kylning. Detta betyder att värmepumpen inte behöver arbeta aktivt och därmed endast använder minimalt med el. Men du kan endast sänka temperaturen med högst 3° C med passiv kylning. Och ju längre tiden med kylbehov blir desto mindre kyleffekt finns att tillgå från borrhålet.

Kostnader för kylning med en värmepump

Luft/vatten-värmepumparna har en inbyggd kylningsfunktion, dock måste den aktiveras med ett kodningsmotstånd. Om du kyler aktivt med din värmepump, kommer du att få högre energikostnader på grund av elförbrukningen.


Bild: Man sitter vid ett bord utomhus och funderar. Vaillants värmepump aroTHERM i bakgrunden.

Kombination med ett solcellssystem

För att sänka driftskostnaderna som aktiv kylning innebär, är det ett bra alternativ att kombinera pumpen med ett solcell-system. Då kan du generera miljövänlig el som du behöver för värmepumpens kylningsfunktion, och du behöver inte betala för extra el.

Mer information om våra värmepumpar